Proiecte în desfăşurare

Control executiv: diferenţe individuale

Oana Benga, Georgiana Susa, Irina Pitică
Participanţi: şcolari din clasele a III-a şi a IV-a.

Reconceptualizarea flexibilităţii sistemului cognitiv

Thea Ionescu şi grupul FCA

Supradotare şi învăţare ancorată

Thea Ionescu şi grupul FCA

Achiziţia limbajului din perspectiva învăţării ancorate

Thea Ionescu şi grupul FCA

Relatia dintre probleme de internalizare și memorie de lucru respectiv memorie de scurtă durata

Laura Visu-Petra, Alexandra Sabou, Cristina Trifan

Participanți: școlari din clasele a V-a

Flexibilitatea cognitiv-afectivă de-a lungul vieții. Un review al literaturii

Laura Visu-Petra, Oana Mărcuș, Melania Moldovan

 Antrenamentul flexibilității cognitiv-afective

Laura Visu-Petra, Oana Mărcuș 

Participanți: școlari din clasele a VI-a, a VII respectiv a X-a și a XI-a.

Flexibilitatea cognitiv-afectivă și distorsiuni atenționale în procesarea stimulilor emoționali

Laura Visu-Petra, Oana Mărcuș

Oana Stanciu (Central European University, Budapesta)

Colin MacLeod & Heather Liebregts (University of Western Australia)

Participanți: școlari din clasele V-a și a VII-a precum și tineri adulți.

Evaluarea memoriei pentru scenarii cu valenţă emoţională la şcolarii cu niveluri ridicate de anxietate
Lavinia Cheie, Laura Visu-Petra
Participanţi: şcolari mici

Evaluarea funcţiilor executive la preşcolari în contexte culturale diferite: România – Rusia
Lavinia Cheie & Laura Visu-Petra (RO), Aleksander Veraksa, Aleksandra Gorovaya , Sergey Leonov (RU)
Participanţi: preşcolari

Emergenţa abilităţilor de simulare în relaţie cu funcţiile executive
Laura Visu-Petra
Participanţi: preşcolari şi şcolari

Meta-analiză a literaturii privind dezvoltarea morală şi anxietatea
Oana Rebega