Platforme digitale- Impactul asupra functionarii a trei generatii

Platforming Families – tracing digital transformations in everyday life

across generations (PlatFAMs)

Platforme digitale- Impactul asupra functionarii a trei generatii

Contract nr. 323/2022- ERANET/ERANET Cofund

Platformele digitale au pătruns în foarte multe domenii ale vieții cotidiene, influențând  interacțiunile informale dintre indivizi, dar și modul în care aceștia trăiesc și înțeleg lumea.

Obiectivul principal al proiectului PlatFAMs este analiza critică a modului în care se construiesc relațiile familiale în contextul utilizării platformelor digitale, prin focalizarea pe experiențele și interacțiunile a trei generații (copii, părinți, bunici).

Există cel puțin două întrebări majore la care proiectul de față dorește să răspundă:

  • Care sunt oportunitățile și riscurile care derivă din utilizarea de către familii a platformelor digitale?
  • Care sunt speranțele dar și fricile diferiților membri ai familiei, în raport cu utilizarea platformelor digitale?

Pe baza datelor obținute, proiectul dorește să genereze posibile recomandări cu privire la utilizarea platformelor digitale de către familii.

Proiectul PlatFAMs se  centrează pe interacțiunile a trei generații (copii, părinți, bunici) din cinci țări europene (Novegia, Estonia, Marea Britanie, România și Spania). Aceste țări au fost selectate din perspectiva  diversității lor, reflectată la  nivelul vieții de familie, a infrastructurii tehnologice și a contextului socio-cultural.

Consorțiul PlatFAMs

  • Project Leader: Ola Erstad, University of Oslo, Department of Education, Norway
  • Veronika Kalmus, University of Tartu, Institute of Social Studies, Estonia,
  • Sonia Livingstone, London School of Economics and Political Science (LSE), Department of Media and Communications, United Kingdom
  • Oana Benga, Babes-Bolyai University, Department of Psychology, Romania
  • Moises Esteban-Guitart, University of Girona, Institute of Educational Research, Spain, 
  • Raquel Miño-Puigcercós, University of Barcelona, Department of Didactics and Educational Organization, Spain,

Echipa proiectului (România)

Prof. dr. Oana Benga

Conf. dr. Oana Negru-Subțirică

Lect. dr. Georgiana Erdogan

Asist. dr. Ionuț-Sergiu Mone

Drd. Flavia Medrea

Drd. Iulia Bunea

Etapa 1 a proiectului (octombrie-decembrie 2022) a vizat căutarea și identificarea literaturii relevante domeniului de interes al proiectului, în vederea realizării unui scoping review.

Etapa 2 a proiectului (ianuarie-decembrie 2023) a circumscris finalizarea  sintezei teoretice de tip scoping review. Manuscrisul rezultat  a fost trimis spre publicare  și se află în faza de evaluare.

De asemenea, în această etapă a început derularea studiului empiric. Metodologia necesară colectării datelor calitative (construcția instrumentelor, eșantionarea, recrutarea participanților) a fost elaborată și rafinată la nivel de consorțiu,  pe baza sugestiilor oferite de membrii fiecărei echipe naționale, precum și de partenerii colaboratori. După obținerea avizului etic, instrumentele au fost pilotate, obținându-se astfel primele date empirice. La nivel de consorțiu s-a discutat o strategie preliminară de analiză a datelor cantitative (analiza secundară pentru datele EU Kids online).